STORINGEN & ONDERHOUD

02-01-2018 – 13:55 uur

Onderhoud cloud SSD netwerk

Op 03-01-2019 zal er tussen 23:00 en 04-01-2019 01:00 onderhoud worden verricht aan het Cloud SSD netwerk. Hierdoor zal er een korte impact mogelijk zijn waarin je VM tijdelijk niet bereikbaar is. We zullen uiteraard er alles aan doen deze impact zo laag mogelijk te houden.  Dit onderhoud is nodig om de redunantie te garanderen en zorgt er voor dat er in de rest van het jaar geen onderhoud benodigd is voor het netwerk.

02-01-2018 – 13:55 uur

Maintenance cloud SSD network

On 03-01-2019, between 23:00 and 04-01-2019 01:00 maintenance will be carried out on the Cloud SSD network. As a result, a short impact might be possible in which your VM can be temporarily unavailable. We will of course do everything to keep this impact as low as possible.   This maintenance is necessary to guarantee the redundancy and ensures that no maintenance is required for the network during the rest of the year.